DSCF6019
Foto - bosmaaierles

Arbeidsmatige dagactiviteiten

Wij bieden werkplekken waar mensen op basis van een passend takenpakket beroepsgerichte vaardigheden kunnen ontwikkelen. Wanneer vormen van vrijwilligerswerk of beschut werken tot de mogelijkheid behoort worden mensen gericht begeleid naar externe (beschutte) werkplekken.

De arbeidsmatige dagactiviteit betreft alle voorkomende werkzaamheden in en om het museum zoals terreinonderhoud, facilitaire dienst, herstel/restauratie/nieuwe producten maken in de timmerwerkplaats, museumcafé, museum lunchroom, receptie/winkel of assisteren bij educatie .

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met werkervaring en capaciteiten van de mensen. Er kan gekozen worden uit meerdere activiteiten van onze werkcarrousel. Men kan zo achtereenvolgend kennis maken met diverse activiteiten op het fort. De activiteiten gaan van eenvoudig (assisteren) naar complex (zelfstandig) of van deeltaak tot het zelfstandig uitvoeren van activiteiten.

 

Individuele begeleiding

Voor mensen met een zorgindicatie wordt naast of in combinatie met dagactiviteiten individuele begeleiding geboden. Dit is maatwerk, probleemoplossend en varieert van incidenteel tot intensief.

Afhankelijk van de eigen voorkeur kunnen contacten en vervolgafspraken worden gemaakt bij ons op de locatie, bij de mensen thuis of elders.

Wij gaan uit van de eigen regie van onze klanten op hun leven. We sluiten aan waar nodig en doen dit vanuit de waarden: gelijkwaardigheid, autonomie, aandacht & betrokkenheid en vertrouwen geven & betrouwbaar zijn.

Het hebben van een zinvolle dagbesteding, in welke vorm dan ook, vinden wij van groot belang. Onze begeleiders schenken daar dan ook altijd aandacht aan.

Meer informatie vindt u op de website van Nieuwland Utrecht.