Winkel - kassa
DSC_6074Werk aan de Linie

Re-integratie

Voor mensen die op zoek zijn naar werk bieden wij re-integratie in combinatie met leer-werkplekken op het fort. Re-integratie is niet alleen voorbehouden voor mensen met een UWV uitkering, ook met een uitkering van de gemeente kan een re-integratie traject gevolgd worden. op Fort bij Vechten kunnen mensen zich in de praktijkscholen voor verschillende functies, u kunt deze informatie vinden bij Getuigschriften en Opleidingen. Bemiddeling en plaatsing maakt onderdeel uit van re-integratie trajecten. Gedurende de nazorg wordt jobcoaching ingezet .

Werkfit Traject

Een werkfit traject biedt uitkomst voor mensen die aan het werk willen ,maar niet weten hoe dit aan te pakken. Bijvoorbeeld omdat het al best lang geleden is dat men werk had of omdat men niet goed weet wat men wil. Het fort biedt werkplekken in combinatie met praktijkscholing en individuele begeleiding. mensen kunnen zich via een werkcarrousel een beeld vormen van verschillenden beroepen en zicht krijgen op eigen interesses en competenties. Iedereen wordt individueel begeleid bij de oriëntatie op de eigen mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Een Werkfit traject heeft drie hoofdactiviteiten:
• Versterken van werknemersvaardigheden. Bijvoorbeeld werken aan opbouw van arbeidsritme.
• Verbeteren van persoonlijke effectiviteit. Bijvoorbeeld leren omgaan met zaken die ‘werken’ in de weg staan.
• Arbeidsmarktpositie in beeld brengen. Bijvoorbeeld vaststellen welke banen passen bij interesses en mogelijkheden.

Traject naar Werk

Voor mensen zonder werk die op zoek zijn naar een baan is een Traject naar Werk een goed idee. In een traject naar werk worden mensen individueel begeleid bij het zoeken naar een baan. Iedereen krijgt een consulent toegewezen. Deze gaat samen met de persoon ervoor zorgen dat er voldoende vacatures worden gevonden. Ook zorgen we er samen met de persoon voor dat het solliciteren op die vacatures op een goede en effectieve manier verloopt. Onze begeleiding loopt ook na plaatsing op werk nog enige tijd door. Het einddoel is een baan voor langere tijd. Een Traject naar Werk heeft een doorlooptijd van maximaal 12 maanden. Wanneer nodig kan een groepstraining onderdeel van het traject zijn.

Jobcoaching

De jobcoaches zorgen ervoor dat mensen met een belemmering, aan het werk blijven in het gewone bedrijfsleven.
Mensen met een beperking of handicap kunnen worden ondersteund op de werkplek. De jobcoach kan helpen knelpunten op de werkvloer op te lossen, een goede afstemming te vinden tussen privé en werk of bemiddelen als het op het werk even niet wil. Ook bij vragen kan men een beroep doen op de jobcoach. Jobcoaching is dus maatwerk. Een jobcoach traject heeft een looptijd van minimaal een half jaar. Is jobcoaching na een half jaar nog nodig? Dat kan, de maximale termijn is drie jaar. Het doel is dat de persoon, op den duur, zelfstandig kan functioneren.