Re-integratie en jobcoaching

Onderstaande trajecten zijn de trajecten die het UWV aanbiedt aan haar uitkeringsgerechtigden. Gemeenten bieden ook re-integratie mogelijkheden maar dat is per gemeente verschillend en maatwerk. Wij adviseren dan ook om met de consulent van Werk en inkomen contact op te nemen voor de mogelijkheden.

Werkfit traject (UWV)

Een Werkfit traject biedt uitkomst voor mensen die aan het werk willen maar niet weten hoe dit aan te pakken. Bijvoorbeeld omdat het al lang geleden is dat men werk had of omdat men niet goed weet wat men wil.

Wij bieden werkplekken in combinatie met praktijkscholing en individuele begeleiding. Mensen kunnen zich via een carrousel een beeld vormen van verschillende beroepen en zicht krijgen op eigen interesses en competenties. Iedereen wordt individueel begeleid bij de oriëntatie op de eigen mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Een Werkfit traject heeft drie hoofdactiviteiten:

Versterken van werknemersvaardigheden. Bijvoorbeeld werken aan opbouw van arbeidsritme.

Verbeteren van persoonlijke effectiviteit. Bijvoorbeeld leren omgaan met zaken die “werken” in de weg.

Arbeidsmarkt positie in beeld brengen. Bijvoorbeeld vaststellen welke banen passen bij de interesses en mogelijkheden.

Traject naar Werk (UWV)

 Voor mensen zonder werk die op zoek zijn naar een baan is een Traject naar Werk een goed instrument. In een Traject naar Werk worden mensen individueel begeleid bij het zoeken naar een baan.

Iedereen krijgt een eigen consulent toegewezen. De consulent gaat samen met de persoon ervoor zorgen dat er voldoende vacatures worden gevonden. Ook zorgen we er samen met de persoon voor dat het solliciteren op die vacatures op een goede en effectieve manier verloopt.

Onze begeleiding loopt na plaatsing op werk nog enige tijd door. Het einddoel is een baan voor langere tijd.

Een Traject naar Werk heeft een doorloop tijd van maximaal 12 maanden.

Wanneer nodig kan een groepstraining onderdeel van het traject zijn.

Jobcoaching (UWV)

De jobcoaches zorgen ervoor dat mensen met een belemmering, aan het werk blijven in het gewone bedrijfsleven. Mensen met een beperking of handicap kunnen worden ondersteund op de werkplek.

De jobcoach kan helpen knelpunten op de werkvloer op te lossen, een goede afstemming te vinden tussen privé en werk of bemiddelen als het op het werk even niet wil. Ook bij vragen kan men een beroep doen op de jobcoach.  Jobcoaching is dus maatwerk.

Een jobcoach traject heeft een looptijd van minimaal een half jaar. Is jobcoaching na een half jaar nog nodig? Dat kan, de maximale termijn is drie jaar.

Het doel is dat de persoon, op den duur, zelfstandig kan functioneren.

© Werk en Zorg Fort bij Vechten 2022